UNIVERSAL 650 M V2.0

EN:
TBU with front drive
opening windows door
manual hinging
etc.

CZ:
UTB s předním náhonem
otevírání dveří okna
ruční oddělávání závěsu
atd.

Credits: Farming Simulator M&G

Download (file size = 77 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *