MODPACK ROGOWO V1.0

EN:
I present you ModPack on the Rogowo V1 map
there are several machines in the package, two Ursus, Bizonka and Maluszka 🙂
+ save with deployed machines on the farm.
Best regards Feniks81 – A GREAT GAME!

PL:
Prezentuję wam ModPack na mapkę Rogowo V1
w paczce znajduje się kilka maszyn, dwa Ursusy, Bizonka oraz Maluszka 🙂
+ save z rozmieszczonymi maszynami na gospodarstwie.
pozdrawiam Feniks81 – MIŁEJ GRY!

Modpack_Rogowo_v1 (file size = 219 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *