Ursus 912 Pack V1.5

Uploaded by Daro

Description
————-Ursus 912 Pack 1.5————————————-
(PL)
Wydaje poprawkę błędów,dodałem wybór kierownicy(IC) oraz wreścię mam zgodę od CatFan18 zawsze lepij późno niż w cale.
P.S Dziękuje za 200 like ma funpage.
-Cena: 21000-26600 €
-Max. moc: 82-100 km


-Max. prędkość: 30 km / h
-Konserwacja: 120 € / dzień
-Zbiornik paliwa: 90 l
-Poprawino dach oraz błotniki,tłumaczenia
-Lusterka
-Panel IC(otwerane dzrzwi,okien,dachu,wybór dachu i wybór błotników,kierownicy)
-Ruchoma klapaka silnika
-Ruchoma wiatrak
-Ruchomy przekaźnik mocy
-Ciemne spaliny oraz nowy dynamiczny dym
-Wersja czerwona,złota,de luxe oraz nowa maska
-Brudznie się kaltki,koł i konsoli do tura
-Uginanie opon
-Animacja pedałow
-Animacja skrzyni biegów
-Czysty log
-światła
-kierunkowskazy
-Ślady opon
-Ruchoma oś
-Konfiguracja konsoli do tura
-Konfiguracja koł
-Konfiguracja silnika
-Konfiguracja tuza,obciążnika
-Konfiguracja kół przednich
-Konfiguracja kogutów albo klatki
Model Roltech,Puma,?, Marcello1942,
Programownie Daro CatFan!8
Zapraszam po wiecej
https://www.facebook.com/Daro-591910874342338/
oraz
https://www.youtube.com/channel/UC0rg4K4q1Oa114tSnqWIZJQ
!Zakaz dodawnia do modpacków!
!Zakaz zmiany Linku!
!Zakaz zmiany Autorów!
!Zakaz Edycji!
!Można wynosić na inne fora ze skopiowanym linkiem i opisem!
http://sharemods.com/8g1nmsrrw…/FS17_Ursus_912_PACK.zip.html
!(EN)
It issues bug fixes, I added the steering wheel (IC) and I got the approval from CatFan18 always go slower than in inches.
-Price: 21000-26600 €
-Max. power: 82-100 km
-Max. speed: 30 kph
-Maintenance: 120 € / day
-Fuel Tank: 90
-Proper roof and mudguards, translations
-Mcirrors
-IC (open window, windows, roof, roof selection and fender selection)
-Motor flap motor movement
-The windmill
-Movable power relay
-Dark smoke and new dynamic smoke
-Red red, gold, de luxe and new mask
-Footballs, wheel and turn console
-Bending of tires
-Animation of pedals
-Animation of gearbox
-Clear log
-Light
-Direction
-Tire tracks
-Moving axis
-Configuration of the console to the turn
-Configuration of the pin
-Configuration of the engine
-Configuration of the tuxedo, the weights
-Configuration of the front wheels
-Configuration of cocks or cages
Model Roltech,Puma,?, Marcello1942
Programownie Daro CatFan18
I invite you for more
https://www.facebook.com/Daro-591910874342338/
or
https://www.youtube.com/channel/UC0rg4K4q1Oa114tSnqWIZJQ
Prohibition to add to the modpack!
Do not change the Link!
Do not change the Authors!
Forbidden Edition!
It can be on other forums with copied link and description!
http://sharemods.com/8g1nmsrrw…/FS17_Ursus_912_PACK.zip.html

Credits: Daro, CatFan18

FS17_Ursus_912_PACK (file size = 89 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *